Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

AP7 theme report water 2016-2018

SDG6 – a global goal that should be given higher priority

World Economic Forum has for several consecutive years listed a global fresh water crisis as one of the biggest threats to the world economy, with major consequences for the equity market. However, what investors can do to limit the risk has been less clear.

Our ambition is that this theme report on water will add to increased awareness on how investors can contribute towards attaining the sixth Global Sustainability Goal (SDG). We are wrapping up our fresh water theme, but the discussion must continue. It is therefore important that investors participate in international fora and discuss how we as investors can contribute. The fresh water problems are far from solved – this report only highlights the issue. But we are hopeful, because there is still time before 2030 and because the sixth SDG is one of the goals where the equity market can make a clear difference as investors and owners.

SDG6 – ett globalt mål som borde prioriteras högre

Vid World Economic Forum har det under flera år konstaterats att en global färskvattenkris är ett av de största hoten mot världsekonomin och att följdeffekterna på kapitalmarknaden är betydande. Kopplingen till vad investerare kan göra för att begränsa risken har däremot inte varit lika tydliga.

Vår ambition är att denna rapport ska bidra med kunskap kring hur investerare kan bidra tydligare till det sjätte hållbarhetsmålet. Även om vi nu avslutar vårt temaarbete måste diskussionen fortsätta. Det är därför viktigt att investerare deltar i internationella forum och diskuterar våra möjligheter att bidra. För färskvattenproblematiken är långt ifrån löst, vi har bara belyst ämnet. Men vi är hoppfulla då det fortfarande finns tid kvar till 2030 och det sjätte hållbarhetsmålet är ett av målen där kapitalmarknaden kan göra tydlig skillnad som investerare och som ägare.

 

 

 

 

 

 

The report in English and in Swedish.