Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Fondtorgets nya profil – ett hållbart initiativ!

AP7 har använt Swesif:s Hållbarhetsprofil i flera år för att redovisa hur fonden arbetar med ansvarsfulla investeringar. Profilen är en innehålldeklaration för fonder som tar hänsyn till miljö och etik.

Nu introduceras profilen på Pensionsmyndighetens fondtorg, där den blir ett krav för fonder med miljö-/etisk märkning (M/E-fonder).

Det är ett stort steg mot större transparens. Informationen blir mer lättillgänglig och enhetlig, vilket gör det enklare för spararna både att förstå hur fonderna arbetar och att jämföra dem med varandra. Samtidigt förenklar Hållbarhetsprofilen för fondbolagen att redovisa vad man gör.

Eftersom fondtorget vänder sig till mer än sex miljoner svenskar, ökar chanserna dramatiskt att informationen faktiskt når fram till de intresserade spararna i och med att Pensionsmyndigheten tar in hållbarhetsprofilen i systemet.

Hållbarhetsprofilen ska ses som ett komplement till fondfaktabladet. Utgångspunkten är tre arbetssätt: positivt urval, negativt urval och påverkan på bolag som fonden kan investera i. I den senaste versionen har även redovisning av resurser, rutiner och kontroller tillkommit.

I Swesif:s databas, som Pensionsmyndigheten länkar till, finns samtliga M/E-fonders hållbarhetsprofiler samlade. Förutom via Pensionsmyndighetens fondtorg kan databasen även nås direkt på http://www.hallbarhetsprofilen.se/.

Kolla in, jämför och bilda dig en uppfattning!

Swesif_hållbarhetsprofilen