Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Hinder för ett längre arbetsliv

I Sverige finns många som klagar över usla pensioner. Men i en internationell jämförelse är Sverige i topp bland de länderna där du lever bäst på äldre dagar. Överst i Natixis index hamnar Norge. Vårt grannland i väst följs av Schweiz och Luxemburg. Sverige intar fjärdeplatsen före Österrike.

I ett internationellt perspektiv har Sverige med andra ord ett bra system. Ett av världens modernaste och bästa, finns det till och med de som säger. Ändå står vi inför stora utmaningar. Befolkningen lever allt längre och blir allt friskare, samtidigt som det föds färre barn och ungdomar tar examen senare samt gör entré på arbetsmarknaden högre upp i åldrarna.

Om medellivslängden stiger utan att befolkningen för den skull arbetar mer, betyder det att vi har fler pensionärer som ska försörjas av en oförändrad grupp yrkesarbetande. Det blir med andra ord mindre pengar till varje pensionär.

En lösning som utreds just nu är höjd pensionsålder. Det är antagligen en ofrånkomlig anpassning, men undersökningar tyder på att upp mot hälften av arbetskraften inte är beredda att arbeta vidare efter 65 års ålder. Alla yrken passar inte 70-åringar.

Å andra sidan pekar en stor undersökning av pensionärer i 19 industriländer på att även det motsatta problemet, ofrivillig pensionering, är vanligt. I undersökningen uppgav mer än en tredjedel av de svenska pensionärerna att pensioneringen inte hade varit frivillig.

I en enkät från Pensionsmyndigheten framgår att av ålderspensionärerna 61-70 år som inte arbetar skulle en femtedel egentligen vilja arbeta. Andelen som önskar gå i pension senare än 65 års ålder har fördubblas på tio år. Men sysselsättning bland dem över 65 år är fortfarande densamma sedan 2005.

Äldre kan helt enkelt inte fortsätta arbeta i den omfattning som de vill. Trots att de är friska, välutbildade och gärna arbetar längre. Anpassningen av systemet är alltså inte bara en fråga om att ändra incitament och attityder för att befolkningen ska välja att senarelägga pensionen. Förändringen handlar också om anpassning av arbetsuppgifter, arbetsmiljöer och en mer positiv syn på äldre medarbetare från arbetsgivarhåll. Äldre personer får naturligtvis inte heller vara avsevärt dyrare än yngre.

Något är uppenbarligen fel när vissa ska tvingas att arbeta längre, samtidigt som andra inte får arbeta så länge de vill.

Louise Svensson