Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Inget är klart förrän allt är klart

Samma morgon som Obama lämnade Grand Hotell satt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i heta stolen på Terminstart Pension i hotellets spegelsal. Han fick frågor om allt från premiepensionssystemets vara eller icke vara, till pensionsåldern och arbetet i Pensionsgruppen.

Mikael Nyman, chefredaktör på Pensionsnyheterna, intervjuade Kristersson. Nyman inledde med iakttagelsen att det ser ut att bli en arbetssam höst för Pensionsgruppen, som Kristersson är ordförande i, med tanke på alla pågående utredningar om pensionssystemet.

Kristersson höll med. Det är ett viktigt och svårt arbete de har framför sig. ”Inget är klart förrän allt är klart”, sa han med ett leende.

Det viktigaste är att se till att pensionsåldern höjs. Men hur höjer man pensionsåldern i ett land som inte har en pensionsålder, frågade han sig själv och konstaterade att det är den absolut största utmaningen.

Folk måste våga, vilja och tillåtas välja att gå i pension senare och det handlar också om att attityderna till äldres arbetskraft måste förändras. ”Det är fler idag som tycker att arbetet är en viktig del av tillvaron. Och ju fler som har den åsikten desto fler kommer att arbeta längre”, sa Kristersson.

Men det handlar inte bara om att ändra attityder för att befolkningen ska välja att senarelägga pensionen. Det måste också vara fullt möjligt att fortsätta arbeta när man blir äldre. Andelen som vill gå i pension efter 65 års ålder har fördubblas på tio år. Men sysselsättning bland dem över 65 år är fortfarande densamma som 2005, enligt en enkät från Pensionsmyndigheten. Det är också en utmaning att ta hänsyn till.

Kristersson avslutade med att han inte utesluter att Pensionsgruppen kan ha ett ramverk på plats före valet. Men med tanke på att det är valår nästa år kan ett förslag om reformering av pensionssystemet komma att dröja.

Louise Svensson