Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Johan Florén

Mindre krångligt pensionssystem

I går fick vi ett alternativ till pyramiden som illustrerat pensionssystemet i decennier: pensionspizzan. Där är den allmänna pensionen en margherita och tjänstepensionen extra topping (eventuellt privat sparande är en avslutande basilikakvist). Pizzabagare är KPA, Alecta och Sacos Studentråd.

I dag presenterar nationalekonomerna Mikael Elinder och Johannes Hagen en ny SNS-rapport, som menar att pensionspizzans topping är lite för rörig. ”Krånglig tjänstepension ger risk för allvarliga misstag”, varnar författarna på DN debatt. De sammanfattar utvecklingsbehoven i sju punkter.

  1. Harmonisera nya tjänstepensionsavtal
  2. Utöka flytträtten
  3. Inför ett gemensamt fondtorg
  4. Avskaffa obligatoriska traditionella försäkringar
  5. Vidareutveckla Minpension.se
  6. Bilda en gemensam organisation för tjänstepensioner
  7. Stärk undervisningen om pensionssystemet vid gymnasium- och grundskolor

Rapportens fokus är tjänstepension, men liknande problem finns även i resten av systemet menar författarna. De avslutar artikeln med en uppmaning. ”En genomlysning av den allmänna pensionen är därför också ytterst angelägen.”

Med tanke på alla pågående förändringar och utredningar kan man fråga sig om ytterligare en genomlysning står högst på listan över angelägna frågor för den allmänna pensionen. Men utan tvekan har tjänstepensionen och systemet som helhet betydande komplexitet som gör det svårt för en normalengagerade svensk att få full överblick, och i nästa steg att fatta upplysta beslut.

I ena änden av systemet finns inkomstpensionen som är den mest enhetliga delen. I andra änden finns det privata pensionssparandet som medger obegränsade anpassningsmöjligheter för varje enskild individ. Däremellan finns premiepensionen och tjänstepensionen som erbjuder olika grad av anpassning till olika behov inom befolkningen.

Det finns skilda uppfattningar om komplexiteten är ett stort problem eller inte. Pensionssystemet är, precis som skatter och andra system, en avvägning mellan å ena sidan enkelhet och enhetlighet, å andra sidan anpassning till olika behov och mål.

De flesta är nog ense om att spararnas förutsättningar att förstå systemet och konsekvenserna av olika val, försämras ju mer invecklat det är, vilket i sin tur öka behovet av rådgivningstjänster. Delvis kan problemen hanteras med hjälp av informationslösningar som minpensions.se och med pyramid- och pizzamodeller, men det räcker inte hela vägen.

Ett motargument är att systemet kan liknas vid en bil som vi ska klara utmärkt att köra utan att förstå hur motorn är konstruerad.  Då krävs dock att alla delar är sammansatta till en effektiv helhet och att spararnas intressen tillvaratas även för den stora grupp som överhuvudtaget inte söker någon information.

Johan Florén