Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Pensionsinformation till alla

Om fyra år ska ungefär hälften av Sveriges befolkning göra en pensionsprognos. Det är tuff utmaning med tanke på att vi generellt inte engagerar oss i vår pension. Regeringen skjuter till 80 miljoner under perioden och inför lagändring som öppnar för digitalisering av det orangea kuvertet.

I morse höll socialförsäkringsminister Ulf Kristersson en pressträff tillsammans med generaldirektören för Pensionsmyndigheten, Katrin Westling Palm, och vd:n för Svensk Försäkring, Christina Lindenius. Gemensamt presenterade de satsningar för bredare och bättre pensionsinformation.

Jag tycker att det är härligt att se att helheten sätts i fokus i en gemensam satsning. Där syftet är att på ett enklare och mer transparent sätt återkoppla den totala pensionen till individen. Det är ingen lätt uppgift men satsningen är genomtänkt och öppnar upp för modernisering av informationen och samarbeten.

Kristersson menar att 1999 var det orangea kuvertet en unik återkoppling till individen, idag är det mer är en årlig påminnelse om allt man inte begriper om pension.

Från regeringens håll läggs en särskild proposition inför en lagstiftning som innebär att det kommer att finnas fler tänkbara sätt att återkoppla den information som ryms inom den allmänna pensionen. Man ska kunna välja vilken form man vill ha informationen på, det behöver inte vara ett separat orange kuvert av dagens modell så länge alla människor får den grundläggande information som man vill ha.

Regeringen föreslår att 20 miljoner kronor avsätts årligen under perioden 2014-2017 till Pensionsmyndigheten för riktade informationsåtgärder till pensionsspararna. Detta för att fler ska vilja och försöka skaffa sig hela överblicken av sitt pensionssparande och göra en prognos av sin framtida pension.

Det Orange kuvertet kommer alltså att finnas och nästa orangea kuvert som landar i vår brevlåda blir startskottet för informationssatsningen – ”Prognos till alla”. I kuvertet kommer vi att hitta pinkoden för att enkelt kunna logga in och göra en prognos via plattformen Minpension.se.

Jag hoppas att den gemensamma satsningen landar väl och bidrar till att fler får en tydlig bild av vad den framtida pensionen kommer att bli. Vet man det, blir det lättare att fatta rätt beslut utifrån sin egen situation, gällande till exempel pensionsålder och privata besparingarna.

När vi får svart på vitt vad den framtida pensionen kommer att vara blir det lättare att se konsekvenserna av ett längre arbetsliv och vi kan agera därefter. Inser vi att pensionen inte är tillräckligt så höjs incitamenten att ta reda på hur jag själv kan höja pensionen. Det i sin tur skapar ett större engagemang. Och det är precis det som behövs!

Louise Svensson