Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Pensionsmyndigheten rensar i rabatten

Under onsdagen presenterade Pensionsmyndigheten de nya kvalitetskraven för fonderna i premiepensionssystemet. Nu inleds en grundlig utrensning av skräpfonder.

”Det blir tryggare för spararna på det nya fondtorget med tydligare regler kring god sed och lämplighet. Är vår bedömning att förtroendet är borta för en fond så får den inte vara kvar”, säger Erik Fransson chef för Pensionsmyndighetens fondtorg, till Avanza.

De nya kraven gör att kvaliteten på utbudet till pensionsspararna förbättras. Många av kraven har varit kända sedan länge, men det presenterades ändå några nyheter. Bland annat kommer Pensionsmyndigheten att granska fondförvaltarnas lämplighet, målsättning, aktivitetsnivå, riskprofil och portföljsammansättning. Myndigheten kommer också att granska att fonderna inte använder ”olämpliga affärsmetoder” som vilseledande marknadsföring, försäljning genom andra produkter och olämpliga placeringar.

En annan nyhet är att provision kopplad till fonder inom premiepensionen stoppas. Det är en helt ny reglering, som inte tidigare funnits med i de remisser som gått ut.
– Det här är ett område där vi haft lite problem historiskt. Nu kommer vi sköta all kommunikation om fonderna och ingen betalning som har till syfte att påverka spararna kommer att vara tillåten, säger Erik Fransson till Dinapengar.

Fonder som inte ansöker på nytt och fonder som inte uppfyller de nya kraven kommer att avregistreras under nästa år. Sista datum för en ny ansökan är den 28 december 2018 klockan 16.30. Därmed är det först nästa år som du som sparare eventuellt kan behöva göra ett fondbyte, i det fall din fond försvunnit till följd av de nya kraven.

Maria Schultz