Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Pensionssystemet håller måttet

Det svenska pensionssystemet är föremål för debatt. Sedan många år driver pensionsnärsorganisationerna en kritisk linje. Aftonbladet rapporterade för två veckor sedan att Sveriges äldre rasar mot pensionssystemet.

Förra veckan kontrade DI på ledarplats att fler borde göra som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och försvara det svenska pensionssystemet. Tobias Wikström skriver att

Pensionssystemet är en strukturreform vars värde inte kan överskattas. Den borde stå modell även för nya samarbeten på andra politiska områden, exempelvis skatter och bostäder.

Om man bortser från rena särintressen och retorik, vad handlar då debatten om? Två huvudparametrar är hållbarhet, i bemärkelsen att det råder balans mellan in- och utbetalningar i sytemtet, och tillräcklighet, det vill säga att utbetalningarna är så pass stora att de ger pensionärerna en god levnadsstandard.

Sverige har ett bra pensionssystem i båda bemärkelserna. Därom råder ingen tvekan. Att vi förmår lösa den poteniella konflikten mellan de båda parametrarna placerar oss ibland de bästa systemen i världen. Det illustrerar till exempel försäkringsbolaget Allianz internationella jämförelse av olika system.

Katastrofrapporteringen är alltså helt obefogad. På hållbarhetssidan kan det inte bli mycket bättre. Det betyder att dagens pensionärer inte lever på morgondagens bekostnad, vilket till exempel är fallet i en del sydeuropeiska länder.

När det gäller tillräcklighet ligger Sverige fortfarande bland de bästa länderna i världen, bland annat tack vare ett utbyggt tjänstepensionssystem och privat pensionssparande, men det är ändå här debatten uppstår. Att tillväxten har hackat under flera år påverkar även pensionerna negativt.

Ibland föreslås ökade inbetalningar till den allmänna pensionen. Problemet är att de pengarna tas från den arbetande delen av befolkningen som redan får en allt tyngre försörjningsbörda när pensionärerna blir fler och äldre.

I längre perspektiv är stigande medellivslängd en utmaning som måste hanteras om inte pensionerna med tiden ska bli allt lägre. Därför är höjd pensionsålder en fråga som kommer att bli mer angelägen för varje år som går. Men också låg arbetslöshet och internationell konkurrenskraft är pensionsfrågor. Fler i arbete ger mer pensioner, vilket även en växande ekonomi gör.

Johan Florén