Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Räddningen mot utsläpp

En ny rapport visar enligt nya beräkningar att EU kan minska koldioxidutsläppen med 56 procent med hjälp av cirkulär ekonomi. Rapporten som bygger på efterfrågan istället för utbudssidan visar att industrin genom att återanvända material som metall, kemikalier och plast kraftigt kan minska utsläpp från tung industri. I bästa fall handlar det om 296 miljoner ton koldioxid per år fram till år 2050, av totalt 530 miljoner ton som släpps ut.

Foto: Alessio Cesario from Pexels

 

Rapporten bygger på att industrin cirkulerar stål till 75 procent, aluminium till 50 procent och plast till 56 procent.

Den globala tunga industrin växer allt snabbare. På bara tio år har stålindustrin vuxit med 40 procent och nästintill all tillväxt har skett i Kina.

För att lyckas minska utsläppen handlar det om att övergå till effektivare teknologier och affärsmodeller, men som redan finns etablerad i stor utsträckning i europeiska länder. Dessa kan även appliceras på mindre utvecklade länder. Rapporten pekar även på att dessa modeller är kostnadseffektiva och enkla att implementera.

Den här rapporten ger hopp om att nå klimatmålen och visionen om att minska utsläppen till noll år 2050.

Relaterade ämnen