Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Ungdomar försvarslösa

Nationalekonomen Johannes Hagen tycker inte att den yngre politikergenerationen tar sitt ansvar för pensionssystemet. I en debattartikel på SvD Brännpunkt i helgen skriver han:

”Det är viktigt att dagens unga sätter sig in i pensionsfrågor. Dels för att få bättre koll på sina egna pensionsförutsättningar, men också för att nyansera pensionsdebatten som idag mest påminner om ett samtal mellan röstfiskande politiker på ena sidan och egenintresserade, målinriktade pensionärsorganisationer på den andra.”

Han reagerar mot Pensionärsorganisationernas krav att avskaffa både premiepensionen och den så kallade bromsen i inkomstpensionssystemet.

”Förslaget är politiskt attraktivt, eftersom fördelarna tillfaller en tydlig och politiskt mycket viktig grupp, de äldre, samtidigt som förslagets kostnader sprids ut över flera generationer som saknar både engagemang och kunskap i frågan.”

”I själva verket handlar förslaget om en ren transferering från dagens unga till dagens äldre.”

Ett argument för förändringen har varit att klyftan ökat mellan pensionärerna och inkomsttagarna. Men det avvisar han utan omsvep. Klyftan väntas nämligen bli ännu större för framtidens pensionärer, något som bekräftas av rapporter från såväl Finanspolitiska rådet som EU-kommissionen.

”Implikationen av dessa prognoser är att dagens tonåringar kommer att behöva acceptera en pensionsnivå som är 40 procent lägre än deras mor- och farföräldrar.”

Johannes Hagen konstaterar att pensionsbromsen i grund och botten är bra. Den kan behöva justeringar, men då av mer teknisk karaktär.

Ja, utan tvekan är justeringar nödvändiga vid det här laget. Inte minst för att dämpa den politiska känsligheten för påtryckningar varje gång ekonomin har en svacka.

Johan Florén