What happened in America last night?

Arnolds budskap är lika starka som the Terminator´s muskler – and he “will be back”! Trevlig helg!

Läs mer