Bodil Hallin: Om mänsklig hållbarhet och förnybar mänsklig energi

Hur tar vi bäst tillvara den mänskliga energin? Det är en fråga som jag tycker borde få större uppmärksamhet när vi diskuterar vad som ska till för att fler ska vilja och kunna arbeta längre. I pensionsåldersutredningen Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) finns en bred flora av genomarbetade, konstruktiva förslag. Gott så, men…

Läs mer