Måttligt intresserade

Det finns en grupp svenskar som tycker att kapitalförvaltning och fonder är helkul. Premiepensionssystemets fondtorg med 800 fonder, låga avgifter och inga byteskostnader är en dröm. Det rör sig om 25-30 procent av befolkningen, enligt undersökningar vi har gjort. Resten av befolkningen är inte riktigt lika entusiastiska. De kanske tycker att det är svårt eller så…

Läs mer