Hästlasagne i finansbranschen

En grundläggande parameter när man ska välja fonder, vare sig det rör sig om tjänstepensionen eller privat fondspararnde, är hur man ser på aktiv respektive passiv förvaltning. Aktiv förvaltning har fördelen att den potentiellt kan ge bättre avkastning är index. Nackdelarna är att det är få som lyckas och att det kostar mer. Indexförvaltningen är mindre spännande,…

Läs mer