Tallriksmodell för soffliggare

Dags att lära om! Tallriksmodellen har utvecklats. Redan Ludwig Feurerbach konstaterade på 1800-talet att man är vad man äter (Man ist, was man isst). Men sedan är frågan också hur man rör sig. Världen består av hurtbullar och soffpotatisar. Därför behövs två olika tallrikar i modellen. En för hurtbullar som rör mycket på sig och…

Läs mer