De som satt sig upp i soffan

Vissa är mer soffliggare än andra. Peter Lenken är en av de andra. Han har en poäng. Han har gjort ett aktivt val och gillar inte att bli kallad ickeväljare. Det är inget bra ord. Ska man säga att han ”valt ickevalsalternativet”? Ingen höjdare. Frågan är vad en bättre beteckning skulle vara? Johan Florén

Läs mer