Takläggning

Nu har remissvaren i premiepensionsutredningen kommit in. Utredningen konstaterar att systemet har uppfyllt de tre syften som det har, men att det även finns områden där systemet behöver utvecklas. I utredningen ges två olika förslag på hur problemen ska åtgärdas: att reformera det existerande systemet och behålla fondtorget, eller att göra en mer omvälvande förändring…

Läs mer