Kan jag spara privat i AP7 Såfa eller AP7 Aktiefond?

Vi har fått flera frågor under sommaren där sparare frågat om det går att spara privat i AP7 Såfa eller om det är möjligt att välja AP7 aktie- eller räntefond för sitt privata fondsparande. Det enkla svaret på den frågan är nej, det är inte möjligt. Följdfrågan blir således om det finns planer på att…

Läs mer