Är ett muntliga ”ja” över telefon bindande?

Den första juli 2014 stärktes konsumentskyddet vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster i och med att ett ja över telefon inte räcker för att ett avtal ska vara bindande. Det krävs nämligen ett skriftligt avtal när företag säljer rådgivnings- eller förvaltningstjänster gällande premiepensionen. Så vad svara du när rådgivaren säger, jag spelar in ditt ja så har…

Läs mer