Räknefrågan varannan svarar fel på

Förmågan att räkna påverkar hur vi fattar ekonomiska beslut och vilken risk vi väljer i vårt sparande. För några år sedan undersökte Finansinspektionen svenska konsumenters räknefärdighet och konstaterade att unga vuxna behöver bli bättre på att räkna. En av frågorna som närmare hälften av oss svarade fel på var, ”Anta att du har 200 kr…

Läs mer