Hur beskattas pensionen?

Deklarationstider är lika med att vi får många frågor om skatt på pensionen.  När det gäller premiepensionen är de vanligaste frågorna i stil med, är vinsten på mina fonder skattepliktig? behöver jag ta upp mitt premiepensionskapital i deklarationen? eller beskattas jag över huvud taget på min premiepension? Nej, nej, ja eller mer precist, nej, vinsten…

Läs mer