Hur beskattas pensionen?

Vi får många frågor om skatt på pensionen. När det gäller premiepensionen är de vanligaste frågorna i stil med, är vinsten på mina fonder skattepliktig? behöver jag ta upp mitt premiepensionskapital i deklarationen? eller beskattas jag över huvud taget på min premiepension? Nej, nej, ja eller mer precist, nej, vinsten du gör på dina premiepensionsfonder…

Läs mer