Hoppa till innehållet
ap7 logo

7 nya kolbolag på AP7:s svarta lista – totalt 107 bolag svartlistade

Per den 1 juni 2023 tillkommer sju nya bolag på AP7:s svarta lista. Samtliga på grund av deras involvering i kolindustrin. Fyra bolag har avförts från listan och är åter investeringsbara för AP7. Totalt är 107 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum.

Samtliga sju bolag svartlistas på grund av storskalig produktion av kolkraft eller utvinning av termiskt kol. Av de sju bolagen är sex kinesiska bolag vid namn CITIC Ltd, Huaibei Mining Holdings Co Ltd, Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd, Jizhong Energy Resources Co Ltd, Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd och Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd. Det sjunde bolaget är Adani Power Ltd från Indien.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. AP7:s svartlistning är ett påtryckningsverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor.

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. AP7 svartlistar även företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer som analysen baseras på. Klimatsvartlistningen utvecklas kontinuerligt i linje med IEA:s färdplan mot nettonoll klimatutsläpp till 2050.

Sju nya bolag har svartlistats
Nedanstående bolag är svartlistade på grund av att de har storskalig verksamhet inom kolindustrin utan trovärdiga klimatomställningsplaner.

  • Adani Power Ltd, Produktion av kolkraft (Indien)
  • CITIC Limited, Produktion av kolkraft (Kina)
  • Huaibei Mining Holdings Co Ltd, Utvinning av termiskt kol (Kina)
  • Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd, Produktion av kolkraft (Kina)
  • Jizhong Energy Resources Co Ltd, Utvinning av termiskt kol (Kina)
  • Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd, Utvinning av termiskt kol (Kina)
  • Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd, Utvinning av termiskt kol (Kina)

Fyra bolag har avförts från listan
De fyra bolag som avförts från listan efter att ha varit uteslutna i fem år eller mer och utan att det finns nya verifierade kränkningar är; Deutsche Telekom, T-Mobile US, Incitec Pivot Ltd och Nutrien Ltd.

Läs den fullständiga svarta listan: AP7 Svarta lista juni 2023