Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 invald i styrgruppen för att ta fram riskramverket TNFD med fokus på natur och biologisk mångfald

AP7 har blivit invald i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).
Styrgruppen består av 35 medlemmar från världen över som företräder finansiella aktörer och företag från en stor bredd av sektorer. AP7 kommer att representeras av Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef, tillsammans med Flora Gaber, Ansvarig för ESG-analys.

”Forskningen är tydlig – naturtillgångarna och biologisk mångfald är under press världen över. Jag är övertygad om att för att komma fram till lösningar måste det ske genom globala samarbeten. Därför är vi stolta över att genom TNFD vara delaktiga i att bidra till utvecklingen av en global norm för rapportering och hantering av naturrelaterade risker. Genom mätning och transparens får både bolag och investerare tydligare förståelse för hur vi tillsammans ska agera i rätt riktning”, säger Richard Gröttheim, vd AP7.

TNFD:s målsättning är att i likhet med klimatfokuserade TCFD utveckla och tillhandahålla ett ramverk för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. TNFD kommer att inrikta sig på hur företag påverkas av, såväl som hur de påverkar, naturen och biologisk mångfald på kort och lång sikt. Målet är att ramverket möjliggör tydligare agerande för att hantera riskerna.

En stor del av produktionen i världsekonomin är i hög grad beroende av naturen och biologisk mångfald. Förlorade naturtillgångar utgör därför en betydande risk för företag och den finansiella stabiliteten. Företag såväl som investerare har därför ett behov av bättre information för att bedöma och hantera naturrelaterade risker och möjligheter. Syftet med TNFD är att stödja en förändring av de globala finansiella flödena till att vara positiva för globala naturintressen.

Läs TNFD:s pressmeddelande: https://tnfd.global/news/tnfd-membership-and-forum-announcement/
TNFD:s Taskforce medlemmar: https://tnfd.global/about/taskforce-members/
Läs mer om TNFD här:  https://tnfd.global/