Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 sätter press på tysk bilindustri och fossilbolag i Australien

AP7 har lagt aktieägarförslag i de australiensiska fossilbolagen Woodside och Santos samt i tyska Volkswagen. Gemensamt i förslagen är krav på ökad transparens kring att bolagens klimatlobbying sker i linje med Parisavtalet.

Förslag till ändrad bolagsordning i Volkswagen
AP7 har tillsammans med Church of England Pensions Board och fem andra investerare lagt förslag på ändring i Volkswagens bolagsordning för att säkerställa att deras hållbarhetsrapportering framöver även omfattar att deras lobbying inte motarbetar klimatmålen. Utöver AP7 och Church of England Pensions Board, som fört dialog med Volkswagen om frågan om klimatlobbying sedan 2018, har även AP2, AP3, AP4, danska AkademikerPension och brittiska kapitalförvaltaren Schroders skrivit under aktieägareförslaget för ökad transparens kring bolagets klimatlobbying.

”Klimatlobbying som motverkar klimatmålen kan bara begränsas om bolagen blir transparenta kring sin lobbying. Därför är det viktigt att Volkswagen kommer i kapp andra tyska företag, såsom Bayer, BMW, E.ON och Mercedes-Benz, och tydliggör att deras klimatlobbying är i linje med Parisavtalet. Som långsiktig ägare är vår förhoppning därför att VW inser värdet av det själva men vi ser det nödvändigt att tydliggöra detta genom att lägga en motion till bolagsstämman”, säger Emma Henningsson, Ansvarig för aktivt ägande på AP7.

Flera tyska börsnoterade företag har antingen publicerat eller åtagit sig att publicera en översyn av sin klimatlobbying. Volkswagen, Siemens och Uniper däremot har ännu inte gjort åtaganden till skillnad från företag som BASF, RWE, HeidelbergCement, Bayer och E.ON. Senast i raden är Mercedes-Benz och BMW som i mars och april 2022 gjort åtaganden att redovisa sin klimatlobbying.

AP7 delaktig i aktieägarförslag till australiensiska Woodside och Santos
AP7 har också lämnat in en resolution till de australiensiska gas- och oljebolagen Woodside och Santos. Förväntningarna på företagen är att deras politiska påverkan inte motverkar Parisavtalet och att de upphör med lobbying för utveckling av ny olja och gas. En analys genomförd av InfluenceMap visar att bägge företagen fortsatt engagerar sig i att motarbeta klimatmålen.

”Internationella energiorganet IEA och IPCC är tydliga med att ingen ny olja och gas kan utvecklas om vi ska klara utsläppsmålen i Parisavtalet. Därför lägger vi ett förslag till olje- och gasbolagen Woodside och Santos att det är dags att upphöra med lobbying för ny fossilutvinning i Australien”, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg på AP7.

Läs mer:

Resolutionen för ändrad bolagsordning i VW:
https://www.churchofengland.org/media-and-news/press-releases/investors-challenge-volkswagen-climate-lobbying

Aktieägarförslagen i Woodside och Santos:
AP7_Resolutions_WoodsideSantos_20220321

InfluenceMap – Santos:
https://lobbymap.org/company/Santos-1a1fb152d93c9e34c7b741b97e6d6d1c/projectlink/Santos-In-Climate-Change

InfluenceMap – Woodside:
https://lobbymap.org/company/Woodside-Petroleum/projectlink/Woodside-Energy-In-Climate-Change

Global standard för klimatlobbying: https://climate-lobbying.com

AP7 temaarbete klimatlobbying:
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/klimatlobbying