Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 tar Activision och Microsoft inför rätta

I ett rättsfall i USA har AP7 stämt Activision, dess styrelse och Microsoft i samband med Microsofts föreslagna förvärv av Activision. Bakgrunden är att processen kring förvärvet, såväl som budet och villkoren, inte har skett korrekt utan missgynnat Activisions aktieägare vilket inkluderar AP7 och våra sparare.

År 2021 blev Activision och dess vd involverade i ett ärende kring sexuella trakasserier som ledde till utredningar av amerikanska myndigheter och flera privata stämningar. Det hade en negativ effekt på aktiekursen i Activision. Anställda, investerare och allmänheten förespråkade att vd borde avgå. I stället förhandlade vd om fusionen med Microsoft, som inkluderade en bestämmelse som gjorde det möjligt för honom att fortsätta som vd medan fusionen väntade på granskning av amerikanska och internationella tillsynsmyndigheter. Övriga styrelseledamöter, som också stod inför potentiellt ansvar från trakasseriärendet, stödde sammanslagningen. Det resulterade i att Activision undervärderades vid sammanslagningen och oskäligt skyddade vd och de andra styrelseledamöterna på Activisions aktieägares bekostnad.

AP7:s förväntan är en dom eller förlikning för att kompensera Activisions aktieägare för den skada de åsamkats till följd av den felaktiga fusionsprocessen och det orättvist låga budpriset.

Juridiska processer är ett av AP7:s ägarverktyg för att bevaka våra sparares intressen. AP7 utnyttjar möjligheten att driva rättsliga processer genom grupptalan mot bolag som har behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt. Som i det här fallet är det för att skydda våra sparares intressen då köpeskillingen annars hade varit högre.

Läs mer om fallet här: https://news.bloomberglaw.com/esg/activisions-69-billion-sale-to-microsoft-draws-court-challenge