Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 temarapport Klimatomställning

AP7 har avslutat temat Klimatomställning som pågått under 2020-2022. Temat har fokuserat på finansmarknadens möjligheter att bidra till att bolag är delaktiga i klimatomställningen. 

Som en universell ägare, med mer än 3 000 bolag världen över, har AP7 förmånen att kunna fokusera på systemiska risker och realekonomiska effekter. En omställning som leder till minskade klimatrisker i den reala ekonomin ligger naturligtvis i hela finanssektorns intresse, men många aktörer är tvungna att begränsa sig till finansiella risker i mer koncentrerade portföljer.

Inom temat Klimatomställning har vi utvärderat vi hur vi kan använda vårt ägarinflytande och utveckla ägarstyrningsverktyg för att bidra till verkliga utsläppsminskningar i bolagen. Lärdomarna från temat Klimatomställning har applicerats löpande i vårt ESG- och ägarstyrningsarbete.

Arbetet resulterade bland annat i den Klimathandlingsplan vi publicerade första gången 2022 där vi beskriver hur AP7 ska arbeta för att bidra till nettonollutsläpp år 2050. En förutsättning för att omställningen ska bli verklighet är att investerare ställer tydliga krav, framför allt på bolag med stor klimatpåverkan, och stöttar bolagen i deras omställning. För att uppnå det ligger det ett värde i att stora kapitalägare samarbetar och blir en gemensam förändringskraft. Tillsammans kan vi förmå bolagen att ta fram trovärdiga omställningsplaner, för att bli bättre rustade för framtiden och därmed bättre investeringar.

I november kommer AP7 genomföra ett inspelat samtal på ämnet klimatomställning där Johan Florén, chef ESG och Kommunikation AP7 samtalar med;

  • Ylva Wessén, Vd och koncernchef Folksam.
  • John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet samt klimatmålsutredare åt regeringen.
  • Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

 

 

 

 

 

Läs rapporten här:
Svenska: AP7:s temarapport Klimatomställning
English: AP7 Theme Report Climate Transition

Läs mer om AP7:s temaarbeten