Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022

English version to come.

AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 skriver Richard Gröttheim sitt sista vd-ord efter 22 år inom fonden varav 12 år som vd.

– Efter tjugotvå år på AP7, varav tolv som vd, är det dags för ett nytt kapitel i mitt liv. Jag blickar stolt tillbaka på alla år där vi skapat en god avkastning för många av Sveriges premiepensionssparare och varit drivande inom ESG på global nivå som universell ägare, skriver Richard Gröttheim.

2022 blev ett turbulent börsår vilket gav avtryck i avkastningen som blev negativ även om AP7:s globala portfölj gynnades av en positiv dollareffekt.

– När vi gick in i 2022 hade AP7:s tillväxt i genomsnitt varit 15 procent per år sedan 2010, då AP7 Såfa skapades. Jag konstaterade redan i mitt vd-ord ifjol att vi långsiktigt inte kan förvänta oss en årlig avkastning på dessa nivåer. 2022 års avkastning för AP7 uppgick till –9,5 procent, att jämföra med +32 procent 2021. Korrigeringarna på världens börser kan i viss mån ses som sunda efter flera års kraftig uppgång. Samtidigt konstaterar jag att vår strategi med diversifiering har varit framgångsrik under detta turbulenta år – både den globala aktiediversifieringen men framförallt valutadiversifiering, där dollareffekten har dämpat den negativa börsutvecklingen för våra sparare, skriver Richard Gröttheim i vd-ordet i årsredovisningen.

I snitt sedan 2000 har den kapitalviktade avkastningen uppgått till 9,8 procent för AP7. En nivå som långsiktigt överträffat målet att AP7 Såfa under ett yrkesliv ska ge minst två procents värdeökning per år över inkomstpensionen som uppgått till 3,3 procent.

I rapporten redogörs för de uppsatta hållbarhetsmålen för fonden och vad det breda och stora ägandet medför för möjligheter i AP7:s arbete som aktiv ägare. Detta utifrån de tre roller vi arbetar med i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare. Den största genomgripande förändringen är implementeringen av vår klimathandlingsplan för att bidra till att nå nettonollutsläpp. Den innehåller en rad aktiviteter och mål som vi kommer att
arbeta med många år framöver, men som vi kunde se resultatet av redan i år.

Under året har AP7 röstar vid över 4 000 bolagsstämmor och så gott som alltid för förslag om förbättrad klimatstrategi eller rapportering. Under 2022 skärpte vi vår röstningspolicy för bolag inom CA100+, några av världens största utsläppsbolag. Genom röstning har AP7 varit drivande i att bolag transparent ska redovisa sina koldioxidutsläpp. I rapporten redogör vi också för våra pågående temaarbeten.

Läs års- och hållbarhetsredovisningen för 2022ap7.se/om oss/dokument