Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s avkastning 17,7 procent under första halvåret 2023

Under första halvåret 2023 uppgick totalavkastningen för AP7, med majoriteten av spararna i förvalet AP7 Såfa, till 17,7 procent. AP7 Såfa består av fonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond som kompletterar varandra med risknivå och därmed möjlighet till avkastning.

AP7 Aktiefond avkastade 19,6 procent under årets första sex månader, framför allt stärkt av återhämtningen för amerikanska teknikbolag efter att de varit pressade under 2022.

På räntemarknaden har många räntefonder pressats av att räntorna fortsatt stiga under första halvåret. AP7 Räntefond placerar i räntepapper noterade i svenska kronor med relativt låg duration, dvs kort löptid. Fonden avkastade 0,5 procent med stöd av att förräntningstakten uppgick till cirka 4 procent, det vill säga avkastningen från innehaven om räntorna ligger stilla. Andelen gröna obligationer ökade under halvåret till cirka 19 procent från drygt 10 procent vid årets början.

Den genomsnittliga årsavkastningen för AP7 har varit 15,0 procent de senaste 10 åren och 13,8 procent sedan år 2010 då AP7 Såfa startade.

Vid årsskiftet fick AP7 ett bredare mandat som möjliggör att investera upp till 20 procent av AP7 Aktiefond i onoterade tillgångar. Under halvåret har en första större investering inom det nya mandatet genomförts när AP7 blev delägare i AMF Fastigheters kvarter Urban Escape i centrala Stockholm.

– Jag ser fram mot att få vara med och utveckla vår strategi mot bakgrund av det nya och bredare uppdrag som fonden fått. Samtidigt är det viktigt att hålla fast vid det som varit vägledande för fondens framgångar historiskt. Jag tänker då på vårt spararfokus kombinerat med vikten av diversifiering och långsiktighet och ett aktivt och framåtblickande hållbarhetsarbete, säger Pål Bergström vd AP7.

Fondförmögenheten för AP7 Aktiefond uppgick vid halvårsskiftet till 977,5 miljarder kronor och för AP7 Räntefond till 91,0 miljarder kronor.

Läs rapporterna här:

Halvårsredogörelse 2023 AP7 Aktiefond

Halvårsredogörelse 2023 AP7 Räntefond