Hoppa till innehållet
ap7 logo

Debatt – Högre kvalitet kan dämpa den gröna rapporteringsbördan / Improved quality can relieve the burden of green reporting

AP7 har skrivit en debattartikel, publicerad 2021-05-19 i Dagens Industri, på ämnet hållbarhetsrapportering.

Högre kvalitet kan dämpa den gröna rapporteringsbördan

Många företag klagar över bördan av växande hållbarhetsrapportering, men inget tyder på att den kommer att minska. Problemet har flera dimensioner och behöver tas på allvar. En studie av världens största oljebolag bekräftar till exempel att de klimatscenarier som görs i dagsläget har lågt värde och är svåra att använda i investeringar och ägarstyrning. Lösningen är större samordning, men också högre kvalitet.

Läs hela artikeln här: Högre kvalitet kan dämpa den gröna rapporteringsbördan

Läs rapporten som artikeln berör: Oil & Gas Climate Strategies and Energy Scenarios – Non-Technical Summary

 

AP7 has written a debate article, published 2021-05-19 in Dagens Industri, on the subject of sustainability reporting.

Improved quality can relieve the burden of green reporting

Many companies are complaining about the burden of increased sustainability reporting, but there are no signs of it diminishing. This problem has several dimensions and needs to be taken seriously. A study of the world’s biggest oil companies shows, for example, that their current climate scenario analyses are of little value and are difficult to use in investments and corporate governance. The solution is greater coordination, but also higher quality.

Read the full article in English here: 210519 Improved quality can relieve the burden of green reporting

Read the report that the article is based on: Oil & Gas Climate Strategies and Energy Scenarios – Non-Technical Summary