Hoppa till innehållet
ap7 logo

Hållbarhetsredovisning 2015

Grunden i AP7:s förvaltningsstrategi är att vi köper hela marknaden och vi köper inte för att sälja. För spararna ger kombinationen hög diversifiering och låga avgifter värden som gör stor skillnad för spararna på 40-50 års sikt.

Ett hållbart samhälle gynnas av en effektiv och väl fungerande marknad som kan sätta rätt pris på de risker som finns exempelvis relaterade till utsläpp av koldioxid eller brist på färskvatten.

För AP7 betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Om vi maxar dagens pensioner på bekostnad av framtida sparare har vi inte tagit det ansvaret.

AP7:s hållbarhetsredovisning präglas av vår syn på hållbar utveckling och företagsansvar. Fokus ligger på våra investeringar, där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling i världen.

Här på webben finner du i årets redovisning en utförlig beskrivning av de obligatoriska momenten inom GRI:s riktlinjer för G4, såsom väsentlighetsanalys, intressentanalys och GRI-index redovisningen.

I den tryckta versionen har vi samlat texter om hur vi arbetar med hållbara investeringar, hur vi ser på oss själva som universell ägare samt om två av våra fördjupningsteman inom ansvarsfulla investeringar, klimat och Private Equity (PE). Dessa texter finner du via länkar från webbversionen och här kan du ladda ner den tryckta versionen i sin helhet.