Hoppa till innehållet
ap7 logo

Hållbarhetsredovisning 2017

I juni 2017 svartlistade AP7 för första gången bolag som vi bedömer agerar i direkt strid med Parisavtalet. Syftet med svartlistningen är att dra en gräns för oacceptabelt beteende och att sätta tryck på bolagen som passerar den gränsen att ändra sitt agerande. Eftersom ingen hade gjort det tidigare, banade vi ny väg – vilket var lite av poängen.

Vår primära hållbarhetsstrategi är att som aktiva ägare tillsammans med likasinnade investerare vara med och ta ansvar för hela det globala systemets utveckling. Målet är att göra skillnad, snarare än att två sina händer. Försäljningen av de svartlistade aktierna sker med andra ord med förhoppningen att kunna köpa bolagen igen när de ändrat sitt beteende.

2017 avslutades även AP7:s treåriga klimattema. AP7:s aktiviteter presenteras i rapporten för klimattemat.

Här finner du både AP7:s hållbarhetsredovisning för 2017 och klimatrapporten.