Hoppa till innehållet
ap7 logo

Investerargrupp i Tesla uppmanar till översyn av bolagsstyrningen

17 investerare inklusive AP7, som tillsammans äger aktier i Tesla för över 1,5 miljarder USD, har i ett brev till styrelsen kritiserat företaget för bristande bolagsstyrning.

Investerargruppen anser att styrelsen visar tecken på att inte representera aktieägarnas intressen i tillräckligt hög utsträckning.

I brevet skriver investerarna:
Styrelsens knappa tillsyn av vd Elon Musk och andra kritiska aspekter av företagsstrategin, inklusive företagets syn på mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, exponerar företaget för betydande juridiska, operativa och ryktemässiga risker, vilket äventyrar dess långsiktiga värde.

Utöver det ifrågasätter investerarna att styrelsen har tillåtit vd Elon Musk att vara engagerad i flertalet andra åtaganden och satsningar, bland annat vd för Twitter och SpaceX. Detta begränsar Elon Musks kapacitet att hantera strategiska frågor i en tid när företaget står inför kritiska utmaningar och ökad konkurrens.

Investerargruppen har utifrån detta begärt ett möte med styrelsen för att låta styrelsen informera om följande:

  • Ett sätt att säkerställa att Tesla har en vd som ägnar tillräcklig tid och uppmärksamhet åt företaget.
  • En plan för att se över styrelsens sammansättning särskilt styrelseledamöter med nära personliga kopplingar till vd.

Läs brevet i sin helhet här