Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nya mandat för investeringar i lösningar på klimat- och miljöproblem

Efter en lång upphandlingsprocess har AP7 valt ut två förvaltare som tilldelats ”gröna impact-mandat”: den irländska fondförvaltaren KBI Global Investors och den brittiska fondförvaltaren Impax Asset Management. Mandaten, som motsvarar 3 miljarder kronor i investerat kaptial, gäller bolag som bidrar till lösningar på klimat- och miljöproblem. KBI Global Investors mandat är ett tydligt vattenmandat kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål nr 6 (SDG 6, rent vatten och sanitet), medan Impax Asset Management har ett bredare klimat- och miljömandat som relaterar till flera globala hållbarhetsmål. AP7 har den uttalade ambitionen att tillsammans med förvaltarna utveckla mått och metoder för att mäta hållbarhetsnyttan av investeringarna.

Länk till tilldelningsbeslut