Nu blir det svårare för oseriösa fondbolag att lura sparare på premiepensionen. Läs mer!

AP7 Räntefond
112.14
AP7 Aktiefond
307.41

Övergång till slutkursvärdering för AP7 Aktiefond

Den 13 november går Sjunde AP-fonden över till slutkursvärdering av AP7 Aktiefond. Handel med fondandelar i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond  kommer hädanefter att ske till slutkurs och NAV-kurser för de båda fonderna kommer att publiceras med en dags eftersläpning.