Hoppa till innehållet
ap7 logo

Övergång till slutkursvärdering för AP7 Aktiefond

Den 13 november går Sjunde AP-fonden över till slutkursvärdering av AP7 Aktiefond. Handel med fondandelar i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond  kommer hädanefter att ske till slutkurs och NAV-kurser för de båda fonderna kommer att publiceras med en dags eftersläpning.