Hoppa till innehållet
ap7 logo

Paris Aligned Asset Owners publicerar Progress Report

Paris Aligned Asset Owners (PAAO) har publicerat sin första Progress Report. I rapporten visas de steg som tagits av kapitalägare för att nå nettonollmål.

PAAO är ett initiativ bestående av 57 kapitalägare som förvaltar över 3,3 biljoner USD. Gemensamt har kapitalägarna åtagit sig att stödja målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 eller tidigare.

PAAO:s Progress Report, som inkluderar 29 fallstudier, visar hur kapitalägare utvecklat en rad strategier och tillvägagångssätt för att uppfylla kriterierna som ställs upp av PAAO:s 10-punktsåtagande. Bland annat aktiv ägarstyrning, investeringar i klimatlösningar och uppdaterade investeringspolicys kring fossilindustrin.

Bland annat har många kapitalägare tydliggjort för företag de investerar i sina förväntningar på klimatomställning, inklusive att sätta tidsbestämda milstolpar. Där specifika mål inte uppnås är det allt vanligare med en eskalering inom ägarstyrningen. Som case tar PAAO upp det nyligen inträffade fallet med Volkswagen där AP7 tillsammans med flera andra kapitalägare valde att ta företaget till domstol efter att det vägrat att i linje med andra tyska fordonstillverkare publicera information om företagets klimatlobbyingverksamhet.

Charlotta Dawidowski Sydstrand, Head of ESG AP7, uttrycker i rapporten vikten av att uppnå utsläppsminskningar i real ekonomin hos företagen.

”Att uppnå verkliga utsläppsminskningar, vilket är kärnan i Paris Aligned Asset Owner-åtagandet, är mer brådskande än någonsin med tanke på den allt djupare klimatkrisen. Bland mångfalden av nettonollstrategier som visas upp i rapporten bidrar AP7 med sitt perspektiv som universell aktiv ägare”, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand.

Läs pressmeddelande från IIGCC och hela rapporten Paris Aligned Asset Owners 2022 Progress Report  med case kring AP7 på sidorna 35-36 samt 50.