Hoppa till innehållet
ap7 logo

Rapport – hur förbättrar vi mätningen av impact-investeringar?

KBI Global Investors och AP7 har publicerat rapporten Improving measurement of Impact in listed equityI rapporten, som omfattar tre års studier, har KBIGI och AP7 arbetat för att utveckla metoder och mätetal för att mäta effekten av investeringar i börsnoterade vattenrelaterade aktier.

Några av slutsatserna från rapporten är att det finns stora utmaningar i att skapa en enad rapportering om företags effekter på vatten. Bland annat på grund av stora skillnader mellan företags produkter och lokala förutsättningar. Till och med att kvantifiera positiva effekter är komplicerat, framförallt om ambitionen är att summera nettoeffekten av positiva och negativa effekter.

“Bättre data från företag är ständigt efterfrågad för hållbara investeringar. En slutsats från rapporten är dock komplexiteten i impact-investeringar sett till jämförbarheten mellan olika företags påverkan och effekter på vatten. Samtidigt ger rapporten hopp sett till att fler och fler företag engagerar sig i att redovisa allt bättre information till investerare”, säger Flora Gaber, ESG-analytiker AP7.

”Idag finns det många olika initiativ globalt sett som letar efter lösningar och driver utvecklingen av utvärderingsmetoder för samhällsnytta av investeringar. Vi är glada att vi tillsammans med KBIGI har kunnat bidra till den processen”, säger Johan Florén, chef ägarstyrning och kommunikation AP7.

Läs mer

Pressmeddelande – KBI Global Investors – Measuring Impact in Water

Rapporten – Improving measurement of Impact in listed equity

AP7 Tema Hållbareffektmätning