Hoppa till innehållet
ap7 logo

Rapport om hållbar effektmättning inom färskvatten

I rapporten, Water: from a systemic and unpriced risk to a measurable opportunity with positive impact, har AP7 i samarbete med Impax Asset Management undersökt vilken inverkan företag har på tillgången på färskvatten, och hur investerare kan stödja ökad transparens och förbättrad vattenförvaltning av företagen.

Rapporten är en del av AP7:s temaarbete Hållbar effektmätning med målsättningen att samla ny kunskap och utveckla mätmetoder kring effekten av ägarstyrning och investeringar.

Att företag mäter och rapporterar sin vattenpåverkan transparent är viktigt eftersom det hjälper till att driva investeringar till rätt platser och finansiera nödvändig teknik, samt ger investerare relevant information om vattenrelaterade risker.

Läs rapporten här: Water Report Impax AP7 2021