Hoppa till innehållet
ap7 logo

Report – Oil & Gas Climate Strategies and Energy Scenarios / Analys av klimatstrategier och scenarion från olje- och gasbolag

Analys av klimatstrategier och scenarion från olje- och gasbolag
AP7 har låtit UK-baserade Trove Research göra en analys av 14 av världens största oljebolags rapportering om klimatscenarion. Oljesektorn är en av de mest kritiska för samhällets omställning, men analysen visar att bara fyra av fjorton rapporterar i enlighet med TCFD:s rekommendationer. En dryg tredjedel rapporterar inte alls. Ett större problem är dock att klimatscenarion kan se ut lite hur som helst och därför har begränsat värde så länge grundläggande antaganden inte redovisas.

Analysis of climate strategies and scenarios from oil and gas companies
The Swedish national pension fund, AP7, commissioned the UK-based Trove Research to carry out an analysis of how 14 of the world’s biggest oil companies’ report on climate scenarios. The oil sector is one of the most crucial industries in the transition of society, but the analysis shows that only four of 14 report in accordance with TCFD recommendations. Over a third do not report at all. A bigger problem is that the climate scenarios differ greatly and have limited value when basic assumptions are not reported.

Read the report here:

Oil & Gas Climate Strategies and Energy Scenarios – Non-Technical Summary

Oil & Gas Climate Strategies and Energy Scenarios – Main Report