Hoppa till innehållet
ap7 logo

Riksrevisions granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksrevisionen har granskat om AP-fonderna hållbarhetsarbete är ändamålsenligt, det vill säga om AP-fonderna integrerar hållbarhet i investeringar och ägarskap utan att göra avkall på den övergripande målsättningen om långsiktigt hög avkastning till största nytta för pensionssystemet.

”De statliga AP-fonderna bedriver ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete i förhållande till sina uppdrag, men fonderna bör göra mer för att pensionskapitalet ska bidra till Sveriges mål om en hållbar utveckling. Även regeringen bör vidta åtgärder”, visar granskningen enligt Riksrevisionen.

 

Läs rapporten här: AP-fondernas hållbarhetsarbete – investeringar och ägarstyrning