Hoppa till innehållet
ap7 logo

Sänkt avgift i AP7 Aktiefond till 0,075 procent

AP7 Aktiefonds förvaltningsavgift sänks till 0,075 procent från tidigare 0,08 procent per den 1 januari 2021.

AP7:s avgifter sänks kontinuerligt när det är möjligt i och med att AP7 som statlig myndighet inte är vinstdrivande utan har som enda uppgift att förvalta pengarna åt de sparare som inte väljer någon av de privata fonderna i premiepensionssystemet.

”Vi har ett ansvar att successivt sänka avgiften när det finns utrymme för det. Jag kan konstatera att vi under en tioårsperiod av avgiftssänkningar också förbättrat AP7 Såfa till en allt mer avancerad produkt och samtidigt löpande utvecklat vår roll som aktiv ägare inom hållbarhetsarbetet”, säger Richard Gröttheim, vd AP7.

Senast avgiften sänktes för AP7 Aktiefond var i januari 2020. AP7 Räntefond har oförändrad avgift på 0,04 procent.

Den genomsnittliga avgiften i AP7 Såfa har mer än halverats sedan 2010, från 0,13 procent till 0,06 procent. Avgiften i Såfa beror på kombinationen av AP7 Aktiefond (avgift 0,075 procent) och AP7 Räntefond (avgift 0,04 procent) och skiljer sig åt mellan åldersgrupperna eftersom AP7 Såfa automatiskt anpassas efter spararens ålder.