Hoppa till innehållet
ap7 logo

Sänkt förvaltningsavgift för AP7 Aktiefond till 0,08%

AP7 Aktiefonds förvaltningsavgift sänks till 0,08 procent från tidigare 0,09 procent per den 1 januari 2020.

AP7:s avgifter sänks kontinuerligt när det är möjligt i och med att AP7 som statlig myndighet inte är vinstdrivande utan har som enda uppgift att förvalta pengarna åt de sparare som inte väljer någon av de privata fonderna i premiepensionssystemet. Senast avgiften sänktes för AP7 Aktiefond var i januari 2019. AP7 Räntefond har oförändrad avgift på 0,04 procent.

I och med sänkningen har den genomsnittliga avgiften i AP7 Såfa halverats sedan 2010, från 0,14 procent till 0,07 procent. Avgiften i Såfa beror på kombinationen av AP7 Aktiefond (avgift 0,08 procent) och AP7 Räntefond (avgift 0,04 procent) och skiljer sig åt mellan åldersgrupperna eftersom AP7 Såfa automatiskt anpassas efter spararens ålder.