AP7 Räntefond
112.53
AP7 Aktiefond
343.27

Sänkt förvaltningsavgift för AP7 Aktiefond

Från och med 1 Januari 2018 är förvaltningsavgiften för AP7 Aktiefond 0,10 procent (tidigare 0,11).

Sänkningen av avgiften är möjlig då det förvaltade kapitalet växer, både till följd av avkastningen och ökade inflöden.