Hoppa till innehållet
ap7 logo

Uppdatering av AP7s svarta lista

AP7 svartlistar företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys. Det resulterar i att vi per den 12 december 2018 utesluter 65 företag från fondens investeringsuniversum.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Efter det senaste halvårets normbaserade genomlysning svartlistas ett nytt bolag, Peabody Energy som agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i USA.

Här finner du AP7:s svarta lista per den 12 december 2018 i sin helhet.