Hoppa till innehållet
ap7 logo

Upphandling av Passive Asset Managers klar

AP7 inledde i början av 2015 en upphandling av Passive Asset Managers. Upphandlingen uppskattas till ett värde om 230 miljarder kronor fördelat på tre förvaltare.

Upphandlingsprocessen är nu klar och AP7 avser att inom kort teckna avtal med BlackRock Investment Management (UK) Limited, State Street Global Advisors Limited och Northern Trust Global Investments Limited.

Grunden för beslutet är att de tre anbudsgivarna har lämnat de mest fördelaktiga anbuden med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterier.