Hoppa till innehållet
ap7 logo

Utveckling av AP7:s strategiska portfölj

De sparare som har haft sin premiepension hos AP7 har fått en bättre avkastning än spararna på fondtorget, i synnerhet sedan den nya förvaltningsstrategin introduceras 2010. Under 2015 inleddes en utvärdering av den aktuella förvaltningsstrategin och en ALM-studie genomfördes. En slutsats av utvärderingen är att en mer diversifierad strategi skulle gynna andelsägarna. Därför har AP7 beslutat att effektivisera risktagandet, bredda förvalsalternativets placeringar och jobba mer aktivt med att justera riskinnehållet över tid. Konsekvensen för spararna blir framför allt,
  • Högre lägstanivå för pensionerna i systemet
  • Sänkt risk vid 65 års ålder för Såfa-sparare
  • Jämförbart pensionskapital, trots reducerad hävstång

Här kan du läsa mer om bakgrunden och syftet med utvecklingen av den strategiska portföljen. Samt även de konkreta förändringar som kommer att ske under de närmsta åren.