Hoppa till innehållet
ap7 logo

Vikten av Hållbar effektmätning

Kopplat till vårt tema Hållbar effektmätning bjöd vi in till ett samtal för att diskutera mätning av samhällsnyttan av investeringar och ägarstyrning. Varför är det viktigt att mäta? Hur mäter man direkta och indirekta effekter bäst? Kan man nettoväga negativa mot positiva ESG-effekter i investeringar?

Maria Håkansson, vd Swedfund, Lisa Beauvilain, Head of Sustainability & ESG Impax Asset Management och Emma Sjöström, forskare vid Misum på Handelshögskolan i Stockholm förde en initierad diskussion med Johan Florén, chef ESG och Kommunikation AP7.

Att mäta hållbarhetseffekter är mer komplicerat än finansiella resultat. Inte minst skillnaden på direkta och indirekta effekter men även sett till utmaningen att mäta hållbarhetsförändring som sker över lång tid och är svåra att härleda till specifika insatser då de ofta sker genom samarbeten och i komplexa samhällsmiljöer. Därmed finns det utmaningar med att standardisera alla mätningar. Men standardisering och kontextualisering är två framgångsfaktorer som lyfts fram för att mäta hållbarhetseffekter.

00:00 Intro och presentation
01:40 Vad är en effekt?
04:15 Vad är nyckeln för att uppnå effekt?
08:02 Varför är det viktigt med mätning?
10:49 Vad är Impact First investerare?
13:14 Hur mäter man additionalitet – att bidra med mervärde?
15:55 Vad är skillnaden mellan ESG- och Impactinvesteringar?
18:11 Hur ska man väga negativa mot positiva effekter i investeringar?
20:14 Förändring sker långsiktigt i komplexa samband, hur mäter man det?
24:31 Möjligheter framåt för effektmätning?

Inom temat Hållbar effektmätning har AP7 utforskat möjligheterna att redovisa samhällsnyttan av investeringar och ägarstyrning – ett område kantat av utmaningar, men även möjligheter.
Läs vår avslutande rapport från temaarbetet här nedan.