Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

An investors’ journey for water

De 17 globala målen som lanserades 2015 har varit en fantastiskt enande kraft för alla som vill hantera de utmaningar vi står inför på vår planet. Från politiker, ungdomar, föräldrar, intresseorganisationer, företag till inte minst investerare.

Som investerare har vi upplevt utmaningen; hur kan vi hantera alla 17 mål med en enhetlig övergripande strategi för att skapa reell och mätbar effekt? För att uppnå störst effekt bestämde vi oss därför för att fokusera på ett antal enskilda globala mål. Som global universell ägare till över 3000 aktier var det naturligt för oss att utgå från de mest systemkritiska globala målen. Utöver klimatproblemen och biologisk mångfald är rent vatten, SDG 6, en av de mest kritiska utmaningarna som måste hanteras. Trots det kommer det sjätte globala målet ofta i skymundan av klimatmålen. Under åren 2016-2018 var ett av våra temaarbeten Färskvatten, där vi drog många viktiga lärdomar.

Johan Florén, chef för ägarstyrning och kommunikation på AP7, beskriver i en krönika på Responsible Investor hur vi tog oss an det sjätte globala målet som investerare såväl som aktiv ägare.

Läs artikeln här: AP7 an investors journey for water
https://www.responsible-investor.com/articles/ap7-an-investors-journey-for-water

Som Johan Florén skriver i artikeln är samarbete som så ofta nyckeln till framgång:

”A success factor we’ve experienced in many different contexts, that also applies for investors wanting to engage with freshwater challenges, is to utilise collaboration models such as those that have been developed in the climate field. Hopefully a similar approach to Climate Action 100+ can be successfully applied by investors to SDG6. Also, there are many organisations, initiatives and actors in society that investors can contact for collaborations, tools and knowledge partners. For this type of global challenges, collaborations between different types of actors and sectors in society is key.”