Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

150 miljoner i lägre fondavgifter per år

I de remissvar som kom in efter premiepensionsutredningen hösten 2013 fanns det en del förslag som fick stöd hos en större grupp av remissinstanserna. Ett sådant förslag var att lägga ett tak för hur höga avgifter fonderna får ta ut.

I dag föreslår Pensionsmyndigheten en begränsning av de högsta fondavgifterna inom premiepensionen i ett nytt avtal som skickas på remiss till berörda fondbolag.

Förslaget innebär att högsta möjliga fondavgift för en premiepensionssparare blir 0,8 procent efter omarbetningen av rabattmodellen. Det medför i sin tur att 6,7 miljoner pensionssparare och pensionärer kommer att spara cirka 150 miljoner kronor varje år i lägre fondavgifter.

Avgifterna har tydlig negativ effekt på avkastningen och det kan vara svårt att verkligen förstå dess effekt. Tabellen nedan visar hur mycket din premiepension minskar beroende på fondavgiftens storlek.

Fondens avgift Minskning av premiepensionen
0,05% 2%
0,15% 5%
0,25% 8%
0,50% 15%
0,75% 22%
1,00% 28%
1,50% 39%

Källa: Pensionsmyndigheten. Exemplet förutsätter att du sparar till din pension i 33 år, vilket är den genomsnittliga spartiden i premiepensionssystemet.

En av de stora fördelarna med premiepensionssystemet är de rabatter som spararna får. Att Pensionsmyndigheten nu föreslår lägre fondavgifterna är ett steg i rätt riktning och gör nuvarande system ännu bättre.

Louise Svensson