150 miljoner i lägre fondavgifter per år

I de remissvar som kom in efter premiepensionsutredningen hösten 2013 fanns det en del förslag som fick stöd hos en större grupp av remissinstanserna. Ett sådant förslag var att lägga ett tak för hur höga avgifter fonderna får ta ut. I dag föreslår Pensionsmyndigheten en begränsning av de högsta fondavgifterna inom premiepensionen i ett nytt…

Läs mer